Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022

English
(english)


Krijimi i një kontoje të re për dërgimin e punimëve


Ju lutem të plotësoni të gjitha rubrikat për të krijuar një konto të re në
sistemin ALPA - Albanian Papers për dërgimin e punimëve tuaja.

Kodi (login):
Fjalekalimi (password):
Perserite fjalekalimin (password):
Gjinia: Znj. Z.
Titulli shkencor: (Msc., Dr., Prof., Prof.Dr., etj.)
Emri:
Mbiemri:
Institucioni/Firma:
Adresa:
Ë, Ç, ë, ç
Qyteti:
Shteti: 
E-Mail:
Shenoni ju lutem nje adrese te sakt!